Mi az ergoterápia?


Segítségnyújtás abban, hogy a korábban rutinszerűen végzett tevékenységek területén a rehabilitálandó személy a lehetőségekhez mérten ismét függetlenné váljon elsősorban a „hogyan lehet" kérdésre keresi a választ, és nem pedig a „miért nem lehet"-re.
Mi az ergoterápia célja?

Az alkalmazkodásra képtelen személyt társadalmi és egyéni szempontból maximális önállósághoz juttatni és azt fenntartani funkcióképesség helyreállításának és maximális használatának előmozdítása annak érdekében, hogy segítse az érintett embert a munkahelyi, társadalmi, személyes és otthoni elvárásainak megfelelni és az életben a lehető legteljesebb mértékben részt venni.


Az ergoterápia területei:

- a gondozás

- a rehabilitáció

- a reedukáció

- a megelőzés

- az ápolás


Az ergoterápia abból az elvből indul ki, hogy az ember alapvető igénye a cselekvés, és a cselekvés önmagában is elősegíti a szellemi és fizikai egészség létrejöttét.


Az ergoterapeuták olyan különböző életkorú emberekkel foglalkoznak, akiknek a legkülönfélébb testi, lelki, intellektuális, szenzoros vagy emocionális sérülésük van, és ennek következtében akadályozottak az élet tevékenységeinek képességében.

Nehézségeik, problémáik lehetnek az önellátás-önkiszolgálás (pl. stroke, baleset), tanulás-munka (pl. figyelemzavar, ADHD), játék-rekreáció (pl. finommotorika, nagymozgások) területén és a társadalom életében való részvételben (pl. depresszió). Az ergoterapeutákat az érdekli, hogy egy adott sérülés és a környezeti tényezők együttesen hogyan befolyásolják az egyén mindennapi tevékenységeit, kapcsolatait, a családi életben betöltött szerepét, a munkát, a tanulást, a szabadidős tevékenységekben való részvételt.


Az ergoterápia abban nyújt segítséget, hogy a korábban rutinszerűen végzett tevékenységek területén a rehabilitálandó személy a lehetőségekhez mérten ismét függetlenné váljon.


Ennek a terápiának igen fontos jellemzője az, hogy az akadályozott embert nem csupán a diagnózisa alapján közelíti meg, hanem vele együttműködve keresi a legoptimálisabb megoldást az adott cselekvés kivitelezéséhez. Bevonja a rehabilitálandó embert a problémák megoldásába, támogatást nyújt abban, miként tudja hasznosítani meglévő képességeit.


Elsősorban azokra a tevékenységekre fókuszál, amelyek az emberi élet szempontjából fontosak. Szem előtt tarja személyes tényezőket: az egyén életkorát, nemét, képzettségét, szokásait. Figyelembe veszi a környezet akadályozó vagy támogató befolyásolását is, legyen szó akár az épített környezetről, vagy akár a család befogadó, esetleg kevésbé segítő magatartásáról.Ergoterapeuta képzés

Egy rövid összehasonlítással kezdem: a konduktorok és gyógypedagógusok főleg a pedagógiai vonalat közelítik meg és nagyobbrészt fiatalokkal, gyerekekkel foglalkoznak. A gyógytornász mozgásszervi panaszokat kezel a mielőbbi állapotjavulás- valamint a további állapotromlás megelőzése érdekében. Az orvosok a betegséget gyógyítják, az ergoterapeuták a betegségből, sérülésből, fejlődési rendellenességből eredő tehetetlenséget kívánják csökkentetni vagy megszüntetni és ezáltal a páciens életminőségét javítani.


Az ergoterapeuta gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt foglalkozik, mindig az önálló, értelmes tevékenységet helyezi előtérbe. Nem arra törekszik, hogy tökéletesen visszaállítsa az eredeti mozgásformát, hanem arra, hogy a páciens képes legyen egyedül kivitelezni az ellátásához legfontosabb dolgokat.


A négyéves képzés az ápolás és betegellátás alapszakon belül folyik: pediátria, neurológia, pszichiátria, geriátria és ortopédia szakterületen. A diplomájukat megszerzők az orvosi diagnózisra és a saját vizsgálataikra alapozva önállóan kezelési célokat határoznak meg, rövid és hosszú távú kezelési tervet készítenek, elvégzik a tevékenységalapú ergoterápiás kezelést, beavatkozást, majd azt önállóan értékelik. A terápia során a lehető legmagasabb szintű funkciót és önállóságot éri el a beteg. Az ergoterapeuta képes az egyes segédeszközök elkészítésére, módosítására, emellett egyéni és csoportos tanácsadást nyújt.


Az ergoterapeuta, amennyiben pszichológia és neurológia szakterületen végzett tanulmányokat, foglalkozhat Neuro- és Biofeedback terápiás kezelésekkel.


A terápiás lehetőségekről az alábbi linken olvashat részletes információkat: www.ergoterapeuta.com/neurofeedback-biofeedback-bejegyzések