Lateralizáció és lebenyek


LATERALIZÁCIÓ

Az agy bal félteke (LH) általában a domináns féltek. Felelős a test jobb oldalán végzett tevékenységekért. Az LH jó a logikában és az analitikus érvelésben. Két fő nyelvi központ található az LH-ban: Broca területe, amely a verbális kifejezéssel és beszédprodukcióval foglalkozik, és Wernicke területe, amely a verbális megértéssel foglalkozik. A verbális emlékek a bal hippocampusban "fellelhetőek". Érdekes módon a balkezes embereknek csak körülbelül 20%-a domináns a jobb agyféltek.


A jobb féltek (RH) a nem domináns agyféltek. Felelős a test bal oldalán végzett tevékenységekért. Az RH részt vesz a kreativitásban, az észlelésben és a vizuális-térbeli feldolgozásban illetve az arcfelismerésben.


A két féltekét a corpus callosum köti össze. A nőknek akár 30%-kal több kapcsolatuk van a corpus callosumban az agyféltekek között. Az érzelmi RH és a logikai LH közötti nagyobb kapcsolat növelheti a nők azon képességét, hogy kifejezzék és megértsék az interperszonális érzelmeket. Ami a nyelvi képességeket illeti, a nők mindkét oldalon többet használnak agyukból, mint a férfiak. Az LH stroke inkább befolyásolja a férfiak nyelvi készségeit. A nők mindkét agyféltekét használják az érzelmek feldolgozására, míg a férfiak hajlamosak az RH-ra hagyatkozni. A térbeli feldolgozásnál ez fordítva igaz. A férfiak többet használnak agyuk mindkét oldalából térbeli feldolgozásra, így általában erősebbek a térbeli készségeik. A férfiak és a nők agya eltérően huzalozott, ezt figyelembe kell venni a neurofeedback kezelése során.

Neurofeedback


ELÜLSŐ LEBENYEK:

A homloklebenyek felelősek az azonnali és tartós figyelemért, az időgazdálkodásért, a memóriáért, a tervezésért és a kezdeményezésért. A homloklebenyek nagyon szorosan kapcsolódnak az érzelmekkel foglalkozó amygdalához. A homloklebenyek és az amygdala együtt működnek a szociális agy hálózatának részeként, amely az empátiával és a szociális készségekkel foglalkozik. A prefrontális kéreg szabályozza a szenzoros információáramlást a hátsó szenzoros rendszerekben. A basalis ganglionokon és a motoros kérgi/szubkortikális területeken keresztül a cselekvések tervezését, elindítását és gátlását indítja el. Modulálja az agy affektív rendszerét az amygdala és az agytörzsi kapcsolatokon keresztül.


NEUROFEEDBACK: Az Fz és Fpz felé irányuló neurofeedback hatással lehet a társadalmi viselkedésre. Ezen a területen a gyengeségek az ellenzéki daczavarral és az antiszociális viselkedéssel kapcsolatosak, ezért a frontális területeken a lassulás nyilvánvaló lehet. A jobb prefrontális kéregben végzett neurofeedback tréning a félelem csökkenéséhez, valamint a nyugalom és a jólét érzéséhez vezethet, az amygdalával való kapcsolatok miatt. A frontális problémák általában úgy jelennek meg, hogy a betegek "ködben" vannak, nehezen tudnak összpontosítani, bajba kerülnek, szociális problémákkal küzdenek, félnek, motiválatlanok és szétkapcsolódnak. Bal agyféltek: Fp1, F3, F7: munkamemória, koncentráció, vezetői tervezés, pozitív érzelmek Jobb agyféltek: Fp2, F4, F8: Epizodikus memória, társadalmi tudatosság

PARITÁLIS LEBENYEK:

A parietális lebenyek olyan problémákat oldanak meg, amelyeket a frontális lebenyek határoztak meg. A bal oldali lebeny a komplex nyelvtannal, az objektumok elnevezésével, a mondatalkotással és a matematika szempontjaival foglalkozik.

A jobb oldali lebeny a matematika térbelibb aspektusaival foglalkozik. A jobb oldali lebeny a térkép tájolásával, jobb-bal felismeréssel és térbeli felismeréssel is foglalkozik. A parietális lebenyek sérülése problémákat okozhat több objektum egyidejű kezelésében, valamint problémákat okozhat a látómező mindkét oldalán. NEUROFEEDBACK: Bal agyféltek: P3: problémamegoldás, matematika, összetett nyelvtan, figyelem

Jobb agyféltek: P4: Tértudatosság, geometria

Bal és jobb oldali kezelés egyaránt lehetséges diszkalkulia esetén.


TEMPORÁLIS LEBENYEK:

A bal halántéklebeny a verbális emlékezethez, a jobb halántéklebeny pedig a zenéhez kapcsolódik. A halántéklebeny magában foglalja a hallókéreget (amely részt vesz a hallási információ feldolgozásában), valamint a hippocampust (amely részt vesz a memóriában). A bal halántéklebeny szófelismeréshez, míg a jobb halántéklebeny az arcfelismeréshez kapcsolódik. NEUROFEEDBACK: Bal agyféltek: T3 és T5: szófelismerés, olvasás, nyelv, memória (kezelés a diszlexiára)

Jobb agyféltek: T4 és T6: Tárgyfelismerés, zene, közösségi jelzések, arcfelismerés


OCCIPITÁLIS LEBENYEK:

Az occipitalis lebenyek a látókéreghez kapcsolódnak. A vizuális visszaemlékezéseket kísérő traumás emlékek az occipitalis lebenyekben dolgoznak fel. A PTSD-ben szenvedő betegek számára előnyös lehet az occipitalis lebenyek kezelése, különösen mély állapotú terápiás kezelés során. A depresszió és a szorongás is elmúlhat a mély állapotú kezelés után.

A neurotranszmitter és az EEG kapcsolat nem nagyon ismert, mivel az összefüggés nem pontos. Fontos megjegyezni a gyógyszerek agyhullámokra gyakorolt hatását a neurofeedback, valamint az alapállapot-értékelések elvégzésekor. A neurofeedback alapvető eltolódásokat okoz a neurotranszmitterekben, ugyanúgy, ahogy a gyógyszerek megváltoztathatják azokat. Részletezés alább: Koffein és nikotin: A koffein és a nikotin elnyomja az alfa és a théta amplitúdót. Növeli a béta-értéket és csökkenti a lassú hullámot, ezáltal csökkenti az álmosságot és növeli a fókuszt. Marihuána: A marihuána, a hasis és a THC növeli a frontális alfa amplitúdót, a fázisszinkront és az interhemispheric hiperkoherenciát. A marihuána körülbelül 3 napig hat az EEG-re azáltal, hogy növeli a globális alfa szintet (azaz a relaxációs állapotokat). Alkohol: Fokozott béta; és a csökkent alfa (6-10 Hz) az alkoholizmussal vagy az alkoholizmus kockázatával jár együtt. Az alkohol rövid távon EEG aktiválást, hosszú távon pedig EEG lassulását idézi elő. Közvetlenül egy alkoholos ital elfogyasztása után megnő a théta és az alacsony frekvenciájú alfa amplitúdója. Lítium: A lítium növelheti a théta és béta amplitúdót, és lelassíthatja az alfa csúcsfrekvenciáját. Ragasztó- és oldószerek: Az oldószerekkel, például a (airplane glue) ragasztóval való visszaélés jelentősen lelassítja az alfa-csúcsfrekvenciát. Barbiturátok: A barbiturátok növelik a béta- és az alvási orsókat, és kissé csökkentik az alfa-értéket. Antibiotikumok: Az antibiotikumok jelentősen növelhetik a théta amplitúdót. Benzodiazepinek (szorongásoldók): A benzodiazepinek olyan depresszív gyógyszerek, amelyeket a központi idegrendszer lelassítására használnak. Enyhe nyugtatók, és segítik az embereket a stressz, a szorongás és az alvási problémák kezelésében. A leggyakrabban használt gyógyszerek a Xanax és a Valium. A "Bezos" növeli a béta- és a théta szintet az agyban. A benzodiazepinek, mint például a Valium, növelik a béta- és az alvási orsókat, és kissé csökkentik az alfa-értéket.

Antidepresszánsok: A triciklikus antidepresszánsok, mint az amitriptilin és az imipramin növelik a théta amplitúdót, csökkentik az alfa amplitúdót és növelik a magas béta (high beta) amplitúdót.

ADHD amfetaminok: A központi idegrendszer stimulánsai, mint a metilfenidát (Ritalin, Concerta) növelik a béta-t, csökkentik a tétát és növelik a hátsó alfa-értéket.

Antipszichotikumok: Az antipszichotikumok, mint a klórpromazin, csökkentik a béta amplitúdót, növelik az EEG koherenciáját és csökkentik az alfa-blokkolást.

Antihisztaminok: Mind a nyugtató, mind a nem szedatív hatású antihisztaminok növelhetik a théta amplitúdót és a théta/béta arányt. Kábítószerek: Az olyan kábítószerek, mint a heroin és a morfium, növelik az alfa amplitúdót.


Kokain: A kokain növeli a béta amplitúdót.